Category: Rozhovory

Ilustracia JMicko

Rozhovor so spisovateľom Jánom Mičkom: Najvzácnejšou komoditou je čas

PhDr. ThLic. Mgr. Ján Mičko, PhD. je slovenský spisovateľ, prozaik, básnik, esejista, scenárista, teológ, filozof, člen Spolku slovenských spisovateľov, umeleckej agentúry Lita, redakčnej rady časopisu Verbum, toho času pôsobiaci na Katedre spoločenských