Najnovšie knihy

Čítať knihy Byť múdry je opäť cool!

Recenzia na knihu Štúrovci a Hegel (Dupkala, Perný)

Recenzia na knihu Štúrovci a Hegel (Dupkala, Perný)

Predmetom knižného diela Štúrovci a Hegel je analýza filozofického myslenia štúrovcov a ich vzťah k nemeckej klasickej filozofii, predovšetkým Georgovi Wilhelmovi Fridrichovi Hegelovi. Tvorba tohto vrcholného predstaviteľa nemeckej klasickej filozofie ovplyvnila aj štúrovskú generáciu. V danom kontexte sa sformovali dve pomerne ucelené ideovo-filozofické platformy. Štúrovský variant hegelianizmu a anti-hegelianizmus.

Recenzia na knihu Ľudovít Štúr , štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015) od Dominika Petrušku

Recenzia na knihu Ľudovít Štúr , štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015) od Dominika Petrušku

Bez štúrovcov a ich činov, by sme ostali pravdepodobne etnickou menšinou v srdci Európy, stratenou niekde na pomedzí Nemcov, Maďarov, a Čechov.  

Recenzia na knihu Cudzinec (Albert Camus)

Recenzia na knihu Cudzinec (Albert Camus)

Novela Cudzinec,  je s obľubou zaradzovaná medzi 100 najzásadnejších diel svetovej literatúry.  Kniha vyšla v čase druhej svetovej vojny ako prvotina vtedy neznámeho francúzskeho autora  pochádzajúceho z Alžírska.  Dnes už notoricky známy Albert Camus  patrí medzi  predstaviteľov  francúzskeho ateistického  existencializmu,  aj keď sám odmietal  filozofické škatuľkovanie. Do literárneho sveta vniesol pojem revoltujúceho človeka.

Recenzia knihy Rekviem za americký sen (Noam Chomsky)

Recenzia knihy Rekviem za americký sen (Noam Chomsky)

Americký lingvista, filozof, vedec a politický aktivista Naom Chomsky v knihe Rekviem za americký sen konfrontuje ideový koncept demokracie s politickou realitou. Jeho úvahy sa pritom nevzťahujú len na situáciu v Spojených štátoch amerických, ale mnohé aspekty spoločenského a politického života, o ktorých píše v predloženom knižnom texte sú príznačné aj pre ďalšie krajiny, začlenené do svetového ekonomického systému

Rozhovor so spisovateľkou Tatianou Jaglovou: Vzťahy sú základom ľudského života

Rozhovor so spisovateľkou Tatianou Jaglovou: Vzťahy sú základom ľudského života

Ďalšou respondentkou v sérii rozhovorov so slovenskými spisovateľkami a spisovateľmi bude bývalá novinárka a do súčasnosti aktívna spisovateľka a scenáristka, členka predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov RNDr. Tatiana Jaglová, ktorej nedávno vyšla kniha Čertova svadba. Ide o mysteriózny príbeh o hľadaní harmónie človeka s prírodou.

Recenzia na dielo Slovanstvo a svet budúcnosti od Ľudovíta Štúra

Recenzia na dielo Slovanstvo a svet budúcnosti od Ľudovíta Štúra

Len máloktorá osobnosť v našich dejinách je tak univerzálna ako osobnosť Ľudovíta Šťúra. 

Bol človekom z dobrých pomerov, ktorý sa dokázal stotožniť s biedou ľudu. Intelektuálom z nemeckých univerzít a slovanským vizionárom v jednom. Poslancom  Uhorského snemu a bojovníkom  za práva Slovákov zároveň.

Stretla sa aj s Miroslav Válkom a Vladimírom Mináčom. Rozhovor so spisovateľkou Magdalénou Cisárovou: Celý náš život je hľadaním a zápasom o úprimnú a nehynúcu lásku

Stretla sa aj s Miroslav Válkom a Vladimírom Mináčom. Rozhovor so spisovateľkou Magdalénou Cisárovou: Celý náš život je hľadaním a zápasom o úprimnú a nehynúcu lásku

Stretla sa aj s Miroslav Válkom a Vladimírom Mináčom.

Magdaléna Cisárová je slovenská spisovateľka, autorka zbierky poviedok Marhuľový sad (VSSS, 2007), románovej novely o hranici medzi šťastím a nešťastím Dosť bolo lásky (2014), knihy Životy na hojdačke (2018) a najnovšej, čerstvo vydanej knihy Životy vo víchre (2021).

Dvojrecenzia na knihy Americké poznámky a Listy z Ameriky od Lukáša Perného

Dvojrecenzia na knihy Americké poznámky a Listy z Ameriky od Lukáša Perného

​Ako videli Ameriku 19. storočia významní spisovatelia Dickens a Sienkiewicz

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydalo v poslednom čase niekoľko zaujímavých historických cestopisov ako Putovanie Sándora Petöfiho, Na cestách (Antológia ruských autorov), Goetheho Cesta do Talianska, Krmanove Itinerárium, niekoľko amerických cestopisných kníh od Henryka Sienkiewicza (Americké rozprávky, Listy z Ameriky, Listy z Afriky) a ďalšie dve knihy na tému Ameriky – Dickensove Americké poznámky a Putovanie po Amerike od Iľfa a Petrova.

Kontakt

Napíšte nám na email: kontakt@inlibri.online

Alebo vyplňte nsledujúci formulár