Láska k moci a moc lásky

Rozhovory sú skutočne rozsiahle a idú do hĺbky, čo dokazuje aj rozsah cez 330 strán. Pre ich nadčasovosť a filozofickú závažnosť sa k nim dá kedykoľvek vrátiť.

Ich kvalitu dokazuje aj fakt, že ich do svojich kníh zaradili autori ako Václav Bělohradský, Michael Hauser a Marek Hrubec

L. Perný

Už samotný titul naznačuje obsah diela, jeho poslanie a zameranie. Autor sa vydal na cestu hľadačstva pravdy v zložitom procese vývoja našej spoločnosti, predovšetkým však vo sfére kultúry, umenia, literatúry, filozofie a politiky.

Kniha obsahuje kultúrno-filozofické a politologické rozhovory s domácimi a zahraničnými intelektuálmi – filozofmi, politikmi, spisovateľmi a ekonómami.

11,50 

Kategórie , Formát

6 na sklade

Najnovšie produkty

Popis

Pavol Dinka, najnovšie nositeľ národnej ceny za literatúru faktu – Ceny Vojtecha Zamarovského, pripravil už svoju štrnástu knihu, tentoraz s názvom Láska k moci a moc lásky.

Už samotný titul naznačuje obsah diela, jeho poslanie a zameranie. Autor sa vydal na cestu hľadačstva pravdy v zložitom procese vývoja našej spoločnosti, predovšetkým však vo sfére kultúry, umenia, literatúry, filozofie a politiky.

Láska u neho v symbolickom vyjadrení predstavuje vzťah k pravde, chápe ho ako najvyššiu hodnotu, do kontrapunktu stavia zneužívanie a prekrúcanie pravdy pre zištné ciele človeka (láska k moci) a veľkú silu pravdy (moc lásky) v procese duchovného povznesenia jednotlivca i spoločnosti.

Kniha obsahuje kultúrno-filozofické a politologické rozhovory s domácimi a zahraničnými intelektuálmi – filozofmi, politikmi, spisovateľmi a ekonómami. Umenie viesť interview Pavol Dinka preukázal už vo svojej knihe Besy kapitalizmu…, ktorá sa hneď vypredala.

Nie náhodou si rozhovory s Pavlom Dinkom zahrnuli do svojich kníh významní českí filozofi Václav Bělohradský, Michael Hauser a Marek Hrubec.

Čitateľ ďalej nájde v knihe eseje a úvahy na významné spoločensko-kultúrne, umelecké a literárne témy, literárne črty a reportáže a napokon mediálne analýzy so špecifickým podtitulom Zajakávanie mediálnej mysle.

Dielo ako celok ponúka bohaté podnety na zamyslenie.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0,606 kg
Rozmery 23,8 × 15,3 cm
Autor

ISBN

978-80-8061-984-8

Jazyk

Počet strán

344

Rok vydania

2017

Vydavateľstvo

Väzba

Tvrdá obálka

2 recenzie k Láska k moci a moc lásky

 1. lucasperny

  Z dvojrecenzie pre Literárny týždenník

  Láska k moci a moc lásky (VSSS, 2017) je rozsiahle dielo, ktoré tvoria podobne ako v prípade Besov
  kapitalizmu, jednak nadčasové rozhovory, ale taktiež retrospektívne rozhovory s významnými
  politikmi, črty a reportáže, eseje, úvahy a mediálna kritika. Ako sám autor pripomína, „rozhovor patrí
  v publicistike medzi najnáročnejšie žánre, nakoľko sa naň treba dôkladne pripraviť, naštudovať
  zákutia života dopytovaného, spoznať detailnejšie výsledky jeho profesionálnej činnosti.“ Dinka
  pripomína, že sa usiloval o pochopenie myslenia spolu-besedujúceho, preosiať jeho myšlienky cez
  svoje vnútro a tak to predostrieť čitateľovi. Konflikt považuje v diskusii za soľ života a korením každej
  debaty. Knihu uvádza nahliadnutím do dramatických okamihov života bývalého prezidenta Rudolfa
  Schustera. Na strane 28 sa dozvedáme, prečo autor zvolil práve tento názov. Odkazuje na citát
  Michaela Hausera: „Tajomstvom ozajstnej politickej moci je láska alebo ešte inak: láska je moc a moc
  je láska.“ Dinka rámcuje tematicky svoje rozhovory na politiku (Colotka, Danko), umenie a filozofiu a
  politickú filozofiu (Hauser, Hrubec), ekonomiku (Lysák), školstvo a právo (Mamojka), ruskú literatúru
  (Popov), film, televíziu a literatúru (Stadtrucker) a napokon geopolitiku a medzinárodné vzťahy
  (Švihlíková). Dielo autor dopĺňa krátkymi biografiami osobností. Podobne ako pri prvej knihe možno
  konštatovať, že knižka môže slúžiť aj ako študijný materiál pre študentov filozofie, sociológie,
  politológie a ďalších humanitných odborov. Rozhovory sú skutočne rozsiahle a idú do hĺbky, čo dokazuje aj rozsah cez 330 strán. Pre ich nadčasovosť a filozofickú závažnosť sa k nim dá kedykoľvek
  vrátiť. Ich kvalitu dokazuje aj fakt, že ich do svojich kníh zaradili autori ako Václav Bělohradský,
  Michael Hauser a Marek Hrubec. Druhá kniha v istom zmysle nadväzuje na Besy kapitalizmu, avšak
  autor rozširuje pole svojho záujmu. Nemá zmysel rozoberať obsah všetkých rozhovorov, tak ako pri
  predchádzajúcej knihe, no pokúsim sa vyzdvihnúť, čím je Dinkov štýl vedenia rozhovorov zaujímavý.
  Ide predovšetkým o umenie sa pýtať, a doviesť rozhovor k hlbšej analýze okruhov tém. Osviežením
  druhej knihy je autorov presah do sféry umeleckej, čo je po toľkých riadkoch venovaným politickej
  filozofii jednoznačne pozitívnym spestrením – napríklad v rozhovoroch so spisovateľom Valerym
  Popovom (kde sa diskutujúci zaoberajú osobnosťami ruskej literatúry ako Sergej Dovlatov, Michail
  Zoščenko, Dmitrij Lichačov či kontaktmi medzi slovenskou a ruskou literatúrou) a spisovateľom,
  scenáristom Ivanom Stadtruckerom (o televíznom vysielaní, nedeľných chvíľkach poézie, súčasnej
  dramatickej tvorbe či otázke postmoderny). Doplnkom knihy sú retro-rozhovory, ktoré autor robil so
  známymi politikmi, ktorí prešli určitým vývojom. Čitateľ si tak môže porovnať ich postoje s tými, ktoré
  prezentujú v súčasnosti. Niektoré momenty skutočne prekvapili. Nasledujú črty a reportáže
  o bývalom prezidentovi Rudolfovi Schusterovi, básnikovi Pavlovi Bunčákovi či o osude poslednej
  cárskej rodiny a ruských korunovačných predmetov. Autor Pavol Dinka je tiež jeden z mimoriadne
  kritických slovenských esejistov. Eseje, ktoré tvoria aj jadro jeho posledného diela Stretnutia s krutým
  partnerom (VSSS, 2019) umiestnil aj do knihy Láska k moci a moc lásky. Rieši v nich rôznorodé témy
  ako otázka posthumánnej budúcnosti, globálna dedina; Vianoce; Štúr a naša reč; volebné kortešačky;
  sloboda tlače (25 tabuizovaných tém v rokoch 2014 – 2015); trollovia; pro-ruská a proti-ruská
  propaganda; politická korektnosť a vo všeobecnosti kritika mediálnej sféry a manipulácie. Esejistická
  tvorba je pestrým zavŕšením knihy, na ktorej rozsah a hĺbku potrebuje čitateľ skutočne nemálo času.

  PhDr. Lukáš Perný

 2. Dušan Deák

  Ide o viac žánrovú publikáciu, ktorá obsahuje sériu rozhovorov, čŕt a reportáži, esejí , úvah a mediálnych analýz. Kniha nám teda prináša skupinu naozaj veľmi zaujímavých, publicistických príspevkov.

  Jedná sa o veľmi jedinečné dielo, ktoré určite záujme všetkých, ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti, pritom v sebe zahŕňa záber z politiky, ekonomiky, literatúry, umenia a ďalších spoločenských okruhov.

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *