Day: 14 apríla, 2021

Ilustrácia ku recenzii na Utopia

Recenzia na knihu Utópia od Alexandra Riabova a Lukáša Perného

Utópia Thomasa Mora je aktuálna aj po 500 rokoch Thomas More: Utópia, 2017 (pôvodne 1516). Preklad: Mária Stanková. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2017. ISBN: 978-80-8061-966-4 Prvýkrát sme sa s predstavami utopistov bližšie