Tag: blog

Ilustračný obrázok ku recenzii knihy poéma dvanásť od autora Alexander Blok

Recenzia na knihu Poéma dvanásť (Alexander Blok)

ba sa báť smrti ale prázdneho života,“ poznamenal kedysi Alexander Blok na margo svojej tvorby a spoločenských pomerov v krajine ktorú miloval a pre ktorú ostal nepochopený.

Ilustrácia k recenzii na knihu Paradiso od Vladimíra Mináča

Recenzia na knihu Paradiso od Vladimíra Mináča a Dany Podrackej

Čo je myšlienka? Prečo je považovaná za najväčšiu otázku všetkých umelcov? Ako ju interpretovať a získať na ňu odpovede? Prečo sú umelci schopní jej obetovať aj celý život? Odpovede na tieto a omnoho viac

Recenzia na knihu Štúrovci a Hegel (Dupkala, Perný)

Predmetom knižného diela Štúrovci a Hegel je analýza filozofického myslenia štúrovcov a ich vzťah k nemeckej klasickej filozofii, predovšetkým Georgovi Wilhelmovi Fridrichovi Hegelovi. Tvorba tohto vrcholného predstaviteľa nemeckej klasickej filozofie ovplyvnila aj štúrovskú

Ilustrácia k recenzii na dielo od ALberta Camusa - Cudzinec - INLIBRI

Recenzia na knihu Cudzinec (Albert Camus)

Novela Cudzinec,  je s obľubou zaradzovaná medzi 100 najzásadnejších diel svetovej literatúry.  Kniha vyšla v čase druhej svetovej vojny ako prvotina vtedy neznámeho francúzskeho autora  pochádzajúceho z Alžírska.  Dnes už notoricky známy Albert Camus

Recenzia Noam Chomsky - Rekviem za americky sen

Recenzia knihy Rekviem za americký sen (Noam Chomsky)

Americký lingvista, filozof, vedec a politický aktivista Naom Chomsky v knihe Rekviem za americký sen konfrontuje ideový koncept demokracie s politickou realitou. Jeho úvahy sa pritom nevzťahujú len na situáciu v Spojených

Slovanstvo a svet budúcnosti - Ľudovít Štúr - recenzia

Recenzia na dielo Slovanstvo a svet budúcnosti od Ľudovíta Štúra

Len máloktorá osobnosť v našich dejinách je tak univerzálna ako osobnosť Ľudovíta Šťúra. 

Bol človekom z dobrých pomerov, ktorý sa dokázal stotožniť s biedou ľudu. Intelektuálom z nemeckých univerzít a slovanským vizionárom v jednom. Poslancom  Uhorského snemu