Značka: Peter Daubner

Ilustrácia metastázy globálneho kapitalizmu

Recenzia na knihu od Petra Daubnera: Metastázy globálneho kapitalizmu

Nechýbajú ani náznaky možných scenárov ďalšieho vývoja a s nimi súvisiacich perspektív a hrozieb. Jednotliví respondenti pri svojich odpovediach zohľadňujú vlastné odborné zázemie, ako riešenie však všetci unisono zdôrazňujú potrebu transformácie, založenej