Značka: Julian Assange

Ilustrácia Julian Assange

Recenzia na knihu od Juliana Assangeho: WikiLeaks

Aj napriek náročnosti diela po štylistickej stránke, môžem odporučiť každému, kto má čas a chuť sa informovať o procesoch a situácií na internetovej scéne.