Značka: Alexander Riabov

Recenzia na Slnečný štát - INLIBRI

Recenzia na knihu Slnečný štát od Alexandra Riabova

Slnečný štát Tommasa Campanella (vydaný roku 1602) nadväzuje na utopické predstavy ideálneho spoločenského zriadenia vytvorené takmer sto rokov pred ním Thomasom Morom. Kniha je to však v mnohých rysoch odlišná od Utópie. Spoločným

Ilustrácia ku recenzii na Utopia

Recenzia na knihu Utópia od Alexandra Riabova a Lukáša Perného

Utópia Thomasa Mora je aktuálna aj po 500 rokoch Thomas More: Utópia, 2017 (pôvodne 1516). Preklad: Mária Stanková. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2017. ISBN: 978-80-8061-966-4 Prvýkrát sme sa s predstavami utopistov bližšie