Recenzia na knihu Slnečný štát od Alexandra Riabova

Recenzia na Slnečný štát - INLIBRI

Slnečný štát Tommasa Campanella (vydaný roku 1602) nadväzuje na utopické predstavy ideálneho spoločenského zriadenia vytvorené takmer sto rokov pred ním Thomasom Morom. Kniha je to však v mnohých rysoch odlišná od Utópie.

Spoločným prvkom je rozhovor medzi admirálom, ktorý referuje veľmajstrovi o ostrove, na ktorý popri cestách zavítal. Admirál popisuje tamojší život a narozdiel od Mora oveľa viac približuje architektúru tamojšieho spoločenského zriadenia. Veľká časť z týchto popisov sa narozdiel od Mora venuje astrológii (vtedy exaktnej vede) a náboženstvu, čo dielo z čitateľského hľadiska oslabuje. Ústrednou témou je však opäť rovnostárska spoločnosť bez existencie peňazí, ktorá žije v skromnosti a na rozdiel od Mora aj v tvrdej disciplíne. Zaujímavosťou vo vyobrazení utopických predstáv je odvolávanie sa na rovnostársku spoločnosť v súlade s bibliou a cirkevnými učeniami. Kritickým momentom, ktorý aj sám na jednom mieste, akoby spochybňuje, je zrušenie rodiny. Narozdiel od Utópie sa v Slnečnom štáte nenachádzajú otroci. Kľúčový dôraz kladie Campanella aj na vzdelanosť. V jeho diele sa nachádza niekoľko náznakov na tzv. školu hrou, ktorej rozvinutie prináša neskôr Amos Komenský. 

Tommaso Campanella (1567 – 1639) vlastným menom Giovani Domenico Campanella (meno Tomasso prijal po vzore sv. Tomáša Akvínskeho po vstupe do mníšskeho rádu v 15. rokoch) bol taliansky filozof, dominikánsky mních, astrológ a básnik. Takmer polovicu svojho života strávil vo väzení, kde aj vytvoril mnohé zo svojich diel (vrátane Slnečného štátu). Väznený a viacnásobne mučený bol za svoj odpor voči španielskej nadvláde nad Talianskom, vrátane jeho neúspešného pokusu o revoltu v Kalábrii. Pred smrťou ho zachránilo iba predstieranie šialenstva. Patril však medzi vzdelancov, ktorý bol veľmi dobre oboznámený s antickou tvorbou, cirkevnými učeniami, ako aj najnovšími pokrokmi civilizácie v oblasti astronómie (Kopernik; Galilei, s ktorým so vo väzení dopisoval; Tycho de Brahe). 

Slnečný štát sa nachádza na ostrove neďaleko Indie. Predpokladá sa, že autor mal na mysli Cejlón (Srí Lanku). Obyvateľstvo tvoria potomkovia brahmanov (predchodcov hinduizmu), ktoré sem z kontinentu utieklo. Štát tvorí jedna pevnosť kruhového tvaru. Okrem neho spomína na ostrove existenciu aj ďalších troch iných štátov. Pevnosť je nepreniknuteľne chránená. V úvode detailne popisuje popisuje architektúru tvaru štátu, ktorá je zobrazením hviezdneho neba a dovtedy známych planét.

Hlavou štátu je najvyšší kňaz označovaný ako HOH. Tomu slúži na pomoc triumvirát Moci, Múdrosti a Lásky. Každá zložka v sebe potom zahŕňa jednotlivé rezorty. Moc sa venuje predovšetkým obrane, Múdrosť pokrýva rezorty vedy a Láska sa venuje oblastiam bežného života – zdravého životného štýlu, politiky populácie a pod.

Kľúčovým pre obsadzovanie najvyšších postov v štáte je vzdelanosť, ktorú vyzdvihuje aj pri porovnaní s mocenskými kvalitami jednotlivcov. Vzdelanosť čerpajú tamojší obyvatelia širokými znalosťami, ktoré získavali od návštevníkov a patria k európskemu civilizačnému okruhu vrátane všetkých jeho kľúčových predstaviteľov. V chrámoch sú vyobrazenia niektorých z nich aj s krátkym popisom a vyučovanie o nich tak často prebieha vo forme hry.

Zákony sú v krajine veľmi stručné, tak aby ich každý mohol ovládať. Pri trestaní zohľadňujú úmysel a okolnosti pacháteľa a pred vykonaním trestu smrti, páchateľa presviedčajú o nutnosti prijať tento trest a ten si následne vyberá jeho formu.

Spôsob života tamojších obyvateľov je asketický, odievajú sa do podobných šiat. Pracujú štyri hodiny denne a pôda je maximálne efektívne využitá. Najvýraznejší je zásah do rodinného života. Žiadna žena nesmie patriť nikomu konkrétnemu a štát rozhoduje o tom, kto a dokonca aj v akom postavení hviezd a planét bude plodiť potomstvo, ktoré sa po odstavení prenecháva vychovávateľom. V diele možno čítať silný vplyv na usporiadanie spoločnosti z Platónovej Ústavy. Vládnucou triedou je sofokracia – vláda filozofov, najvzdelanejších.

Dielo sa oplatí poznať ako rozvoj ideí, ktoré načrtol Thomas More. Recenzovaná slovenská edícia obsahuje množstvo vysvetľujúcich poznámok pod čiarou a veľmi dobrých do kontextu uvádzajúcich záverečných komentárov.

Alexander Riabov


Knihu nájdete aj v tomto kníhkupectve: Tommaso Campanella: Slnečný štát (kniha) | INLIBRI

Prihláste sa na odber článkov

Odoberajte emailové upozornenia na nové články, recenzie, rozhovory, alebo pozvánky na debaty s autormi.

Pridajte sa k 2 723 ďalším odberateľom

Článok môžte jednoducho zdieľať:

Facebook
Telegram
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najnovšie články

Okrídlený Jožko

A že Šindliar nemá velikánov… Písal sa rok 1935, bežný rok, aspoň pre náš malý Šindliar by určite bol býval, ak ...

Najnovšie knihy v obchode

Prihláste sa na odber článkov

Odoberajte emailové upozornenia na nové články, recenzie, rozhovory, alebo pozvánky na debaty s autormi.

Pridajte sa k 2 723 ďalším odberateľom