Recenzia na knihu Slnečný štát od Alexandra Riabova

Recenzia na Slnečný štát - INLIBRI
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pocket
Pocket
Share on email
Email

Slnečný štát Tommasa Campanella (vydaný roku 1602) nadväzuje na utopické predstavy ideálneho spoločenského zriadenia vytvorené takmer sto rokov pred ním Thomasom Morom. Kniha je to však v mnohých rysoch odlišná od Utópie.

Spoločným prvkom je rozhovor medzi admirálom, ktorý referuje veľmajstrovi o ostrove, na ktorý popri cestách zavítal. Admirál popisuje tamojší život a narozdiel od Mora oveľa viac približuje architektúru tamojšieho spoločenského zriadenia. Veľká časť z týchto popisov sa narozdiel od Mora venuje astrológii (vtedy exaktnej vede) a náboženstvu, čo dielo z čitateľského hľadiska oslabuje. Ústrednou témou je však opäť rovnostárska spoločnosť bez existencie peňazí, ktorá žije v skromnosti a na rozdiel od Mora aj v tvrdej disciplíne. Zaujímavosťou vo vyobrazení utopických predstáv je odvolávanie sa na rovnostársku spoločnosť v súlade s bibliou a cirkevnými učeniami. Kritickým momentom, ktorý aj sám na jednom mieste, akoby spochybňuje, je zrušenie rodiny. Narozdiel od Utópie sa v Slnečnom štáte nenachádzajú otroci. Kľúčový dôraz kladie Campanella aj na vzdelanosť. V jeho diele sa nachádza niekoľko náznakov na tzv. školu hrou, ktorej rozvinutie prináša neskôr Amos Komenský. 

Tommaso Campanella (1567 – 1639) vlastným menom Giovani Domenico Campanella (meno Tomasso prijal po vzore sv. Tomáša Akvínskeho po vstupe do mníšskeho rádu v 15. rokoch) bol taliansky filozof, dominikánsky mních, astrológ a básnik. Takmer polovicu svojho života strávil vo väzení, kde aj vytvoril mnohé zo svojich diel (vrátane Slnečného štátu). Väznený a viacnásobne mučený bol za svoj odpor voči španielskej nadvláde nad Talianskom, vrátane jeho neúspešného pokusu o revoltu v Kalábrii. Pred smrťou ho zachránilo iba predstieranie šialenstva. Patril však medzi vzdelancov, ktorý bol veľmi dobre oboznámený s antickou tvorbou, cirkevnými učeniami, ako aj najnovšími pokrokmi civilizácie v oblasti astronómie (Kopernik; Galilei, s ktorým so vo väzení dopisoval; Tycho de Brahe). 

Slnečný štát sa nachádza na ostrove neďaleko Indie. Predpokladá sa, že autor mal na mysli Cejlón (Srí Lanku). Obyvateľstvo tvoria potomkovia brahmanov (predchodcov hinduizmu), ktoré sem z kontinentu utieklo. Štát tvorí jedna pevnosť kruhového tvaru. Okrem neho spomína na ostrove existenciu aj ďalších troch iných štátov. Pevnosť je nepreniknuteľne chránená. V úvode detailne popisuje popisuje architektúru tvaru štátu, ktorá je zobrazením hviezdneho neba a dovtedy známych planét.

Hlavou štátu je najvyšší kňaz označovaný ako HOH. Tomu slúži na pomoc triumvirát Moci, Múdrosti a Lásky. Každá zložka v sebe potom zahŕňa jednotlivé rezorty. Moc sa venuje predovšetkým obrane, Múdrosť pokrýva rezorty vedy a Láska sa venuje oblastiam bežného života – zdravého životného štýlu, politiky populácie a pod.

Kľúčovým pre obsadzovanie najvyšších postov v štáte je vzdelanosť, ktorú vyzdvihuje aj pri porovnaní s mocenskými kvalitami jednotlivcov. Vzdelanosť čerpajú tamojší obyvatelia širokými znalosťami, ktoré získavali od návštevníkov a patria k európskemu civilizačnému okruhu vrátane všetkých jeho kľúčových predstaviteľov. V chrámoch sú vyobrazenia niektorých z nich aj s krátkym popisom a vyučovanie o nich tak často prebieha vo forme hry.

Zákony sú v krajine veľmi stručné, tak aby ich každý mohol ovládať. Pri trestaní zohľadňujú úmysel a okolnosti pacháteľa a pred vykonaním trestu smrti, páchateľa presviedčajú o nutnosti prijať tento trest a ten si následne vyberá jeho formu.

Spôsob života tamojších obyvateľov je asketický, odievajú sa do podobných šiat. Pracujú štyri hodiny denne a pôda je maximálne efektívne využitá. Najvýraznejší je zásah do rodinného života. Žiadna žena nesmie patriť nikomu konkrétnemu a štát rozhoduje o tom, kto a dokonca aj v akom postavení hviezd a planét bude plodiť potomstvo, ktoré sa po odstavení prenecháva vychovávateľom. V diele možno čítať silný vplyv na usporiadanie spoločnosti z Platónovej Ústavy. Vládnucou triedou je sofokracia – vláda filozofov, najvzdelanejších.

Dielo sa oplatí poznať ako rozvoj ideí, ktoré načrtol Thomas More. Recenzovaná slovenská edícia obsahuje množstvo vysvetľujúcich poznámok pod čiarou a veľmi dobrých do kontextu uvádzajúcich záverečných komentárov.

Alexander Riabov


Knihu nájdete aj v tomto kníhkupectve: Tommaso Campanella: Slnečný štát (kniha) | INLIBRI

Jedinenčný prístup k najlepšiemu knižnému bulletínu

Pripravujeme pre Vás kvalitné recenzie a zaujímavosti zo sveta hodnotných kníh, aby ste si mohli pohodlne rozširovať svoje obzory

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *