Recenzia na knihu Po kapitalizme ekonomická demokracia od autora Davida Schweickarta od Dušana Deáka

David Schweickart Po kapitalizme ekonomická dmeokracia - recenzia ku knihe - Inlibri

David Schweickart je americký matematik a filozof,  v súčasnosti je profesorom filozofie na Loyola University v Chicagu. Schweickart sa celú svoju kariéru venuje otázkam sociálne orientovanej ekonomiky, ekonomickej demokracie, trhovému socializmu, zamestnaneckej participácie a upozorňuje na chyby a nedostatky súčasného globálneho kapitalizmu.

Jeho kniha Po kapitalizme ekonomická demokracia vyšla práve v období rokov nasledujúcich po páde banky Lehman Brothers v roku 2008, ktorej zrútenie odštartovalo Veľkú recesiu, teda svetovú hospodársku, ekonomickú a sociálnu krízu. Táto kríza definitívne odhalila katastrofálne zlyhanie neoliberalizmu, a po rokoch jasne odkryla, že sa nejedná o cyklickú krízu, ale systémovú. Niet správnejšieho obdobia na napísanie práce, ktorá má načrtnúť systémovú alternatívu ku kapitalizmu.

Ekonomická demokracia ako post-kapitalistický model spoločnosti

Práve dielo Po kapitalizme ekonomická demokracia ponúka ucelený teoretický model usporiadania spoločnosti po prekonaní kapitalizmu. Kniha je rozdelená do šiestich kapitol, z ktorých každá sa venuje logicky vymedzenej problematike. Má 208 strán, čo jej dáva predispozíciu nebyť zbytočne príliš rozsiahla. Čitateľov určite poteší aj Predslovom k slovenskému vydaniu autora, zaujímavým úvodom, a niekoľkými stránkami o autorovi samotnom v závere knihy.

Prvá kapitola predstavuje vstup do problematiky, kde načrtáva nevyhnutnosť nástupnického systému. Predstavuje základné východiská, s odvolaním sa aj na teóriu historického materializmu Karla Marxa. Opiera sa o nevyhnutnosť progresu a prekonanie starého poriadku novým.

V druhej kapitole autor zameriava svoju pozornosť na teórie, ktoré sa snažia kapitalizmus obhajovať. Napáda mnohé definície a teórie, ktoré prináša najmä neoklasická škola, ale aj ďalšie prúdy najmä neoliberalizmus. Celkom trefne profesor Schweickart vyvracia aj teóriu TINA( niet inej alternatívy v angličtine), ktorou sa preslávila najmä bývalá britská premiérka Margaret Thatcher.

Tretia kapitola predstavuje už samotný model ekonomickej demokracie, pričom je nutné pripomenúť, že model je prezentovaný na úrovni celej spoločnosti, nie len na úrovni jednotlivých podnikov. Základ ekonomickej demokracie tvoria tri zložky: zamestnanecká samospráva, trh, spoločenská kontrola nad investíciami. Okrem toho sa v tejto kapitole venuje aj Mondragónu, najväčšej korporácií na svete, ktorá funguje na družstevnom modeli, ktorý má mnohé spoločné prvky s ekonomickou demokraciou.

V štvrtej kapitole rieši Schweickart najväčšie problémy kapitalizmu, akými sú nezamestnanosť, chudoba, nerovnosť, nedostatok demokracie a devastácia životného prostredia.

V piatej kapitole autor nadväzuje na tieto negatívne javy kapitalizmu a navrhuje, akým spôsobom budú riešené v systéme ekonomickej demokracie.

Posledná šiesta kapitola, rieši proces, akým by k transformácii spoločnosti na ekonomickú demokraciu malo dôjsť. Autor predstavuje reformný, rovnako ako aj revolučný spôsob prechodu k vyššiemu štádiu spoločenského usporiadania, ktoré bude demokratickejšie, sociálne spravodlivejšie a ekologicky udržateľnejšie.

Kniha profesora Davida Schweickarta Po kapitalizme ekonomická demokracia patrí medzi zaujímavé koncepčné práce, ktoré predstavujú alternatívne a progresívnejšie spoločenské usporiadanie. Je rozhodne potešujúce, že vyšla aj v slovenskom preklade, nakoľko prác podobného tipu je u nás málo. Najväčším deficitom podobných konceptov je najmä to, že sa nestali súčasťou programov relevantných politických strán a hnutí vo svete.


Knihu v prípade záujmu dostanete aj v našom online kníhkupectve:

David Schweickart: Po kapitalizme ekonomická demokracia | INLIBRI

Prihláste sa na odber článkov

Odoberajte emailové upozornenia na nové články, recenzie, rozhovory, alebo pozvánky na debaty s autormi.

Pridajte sa k 2 761 ďalším odberateľom

Článok môžte jednoducho zdieľať:

Facebook
Telegram
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najnovšie články

Okrídlený Jožko

A že Šindliar nemá velikánov… Písal sa rok 1935, bežný rok, aspoň pre náš malý Šindliar by určite bol býval, ak ...

Najnovšie knihy v obchode

Prihláste sa na odber článkov

Odoberajte emailové upozornenia na nové články, recenzie, rozhovory, alebo pozvánky na debaty s autormi.

Pridajte sa k 2 761 ďalším odberateľom