Recenzia na knihu od Thomasa Morea: Utópia

ilustracia more

Legendárne dielo, ktoré formovalo názory mnohých generácií pokrokovo zmýšľajúcich hnutí, sa na výročie svojho vzniku konečne dočkalo svojho prvého kompletného slovenského prekladu. Humanistický filozof, spisovateľ a politik Thomas More (známy aj ako Thomas Morus) sa považuje za jedného z najväčších vzdelancov (nielen) svojej doby a dielo patrí medzi filozofické klasiky.

Pôvodne vyšlo v roku 1516 v Antverpách pod názvom „Dve knihy o najlepšom stave štátu a novom ostrove Utópii, spis skutočne zlatý a rovnako užitočný ako zábavný“. Svojím obsahom pripomenulo Platónovu koncepciu dokonalej spoločnosti, zároveň však inšpirovalo ďalšie obdobné pokusy, ktorým sa odvtedy nehovorí inak ako utópia (resp. dystopia v prípade opaku, predstavy odstrašujúco nespravodlivej spoločnosti). Autor predostiera svoje predstavy o ideálnej, avšak neexistujúcej (ú-topos, v preklade ne-miesto) spoločnosti. Svoje myšlienky rozvíja pomocou rozhovoru troch postáv – seba ako rozprávača príbehu doplnil svojím reálnym priateľom Petrom Gilesom a vymyslenou postavou Rafaelom Hythlodayom. Ten im rozpráva svoje zážitky z Utópie,
krajiny, v ktorej existuje spoločenská harmónia, absolútna rovnosť, premyslená kolektívna organizácia práce, spoločenský blahobyt a spravodlivé rozdeľovanie užitočných statkov.

More v „Utópii“ predznamenáva prvky zastupiteľskej demokracie a načrtáva inštitúty, ktoré boli v príkrom rozpore s vtedy prevládajúcim katolíckym dogmatizmom (ženatí kňazi, ženy ako kňažky, atď.). Tam však jeho vizionárstvo nekončí – ďalej načrtáva vymoženosti, ktoré už aspoň časť sveta pozná (bezplatné zdravotníctvo a vzdelanie, garantovaná starostlivosť o chorých a slabých, zákaz trestu smrti), ale aj také, za ktoré ešte stále bojujú najpokrokovejšie časti politického spektra, ako napr. mechanizmy radikálnej priamej demokracie. V Utópii totiž nevládne dedičná šľachta, ale osvietený panovník, volený zdola ľudom a kedykoľvek odvolateľný v prípade nespokojnosti s jeho vládnutím. Mocensko-administratívny aparát dopĺňajú úradníci, ktorí sú spolu s duchovenstvom taktiež volení a odvolateľní.

V sociálnom zabezpečení zachádza Moreova „Utópia“ ešte ďalej ako súčasné najrozvinutejšie sociálnodemokratické režimy, kedy aj bývanie a stravovanie poskytuje zdarma pre všetkých svojich obyvateľov. Dĺžka pracovného času je pritom obmedzená na 6 hodín, s garantovaným právom na odpočinok. Osobitnú kapitolu tvorí náboženská problematika – More, aj keď sám bol katolíkom, kritickým voči reformácii, sa horlivo zasadzoval za dôslednú náboženskú slobodu pre všetkých: v jeho utopickej krajine popri sebe mierumilovne koexistujú viaceré náboženstvá, vrátane novej formy kresťanstva.

Hlavným princípom Moreovej utopickej spoločnosti sa stalo dosahovanie šťastia. Tento typ hedonizmu sa však zásadne odlišuje od toho dnešného konzumeristického – obyvatelia Utópie sú totiž odmalička vedení k tvorivej duchovnej činnosti, preto najväčšie potešenie nachádzajú v rozvíjaní svojho ducha. V porovnaní so staršími utopickými predstavami (napr. tými Platónovými) je Moreova spoločnosť beztriedna. Jej obyvatelia sa totiž nedelia do jednotlivých spoločenských skupín, špecializovaných na konkrétnu prácu. Práve naopak, sú vedení ku všestrannému a vyváženému rozvíjaniu svojej fyzickej aj duchovnej stránky. Nedá sa nepostrehnúť podobnosť tejto požiadavky so známou Marxovou predstavou o pracujúcom, ktorý ráno rybárči, poobede loví a večer pasie, aby sa po večeri mohol venovať spoločenskej kritike.

Je fascinujúce, že More už vo svojej dobe predznamenal čosi ako etiku práce, zamýšľajúc sa nad jej zmyslom či poslaním. Uvažoval nad jej racionálnymi obmedzeniami, pričom ju chápal vo svojej úplnosti ako právo a povinnosť zároveň. Tento prístup vedie k tomu, že v Utópii ekonomika funguje v prospech ľudí, nie naopak. Aj keď je Moreom načrtnutý diskurz „založený na diagnostikovaní chorôb 16. storočia“ (ako upozorňuje J. H. Hexter v predslove jedného zo starších vydaní „Utópie“), pálčivá aktuálnosť mnohých z nich pretrváva dodnes. Moreov prenikavý intelekt sa totiž naplno prejavil v schopnosti odkryť a pomenovať tendencie, ktoré sa začali prejavovať už v najranejšom štádiu kapitalistického zriadenia a jeho ďalším rozvojom v podstate len naplno rozvinuli svoj dovtedy spútaný potenciál. Dokázal tak veľmi jasne a trefne pomenovať samotnú podstatu buržoázneho štátu ešte na úsvite svojej existencie ako „komplot bohatých, ktorí v predstieraní záujmu o verejnosť sledujú svoje ciele a zneužívajú na to všetky spôsoby, ktoré objavia“ („Utópia“, s. 117).

Najväčším paradoxom diela je fakt, že aj keď More zoči-voči spoločenskému rozkladu, spôsobenému postupujúcimi kapitalistickými ekonomickými vzťahmi, zasnívane a v podstate spiatočnícky vzýva akýsi (v praxi snáď ani nikdy nejestvujúci) ideál stredovekého rovnostárstva a kolektivizmu, „Utópia“ oplýva aj istým nadčasovým, alebo prinajmenšom stále aktuálnym aspektom: „Pokým je tu vlastníctvo a kým peniaze budú mierou všetkého, nemyslím si, že národ možno viesť či už spravodlivo, alebo šťastne (…), pretože všetko sa prerozdeľuje len hŕstke (a dokonca ani tá nie je v každom ohľade šťastná), kým zvyšok žije v absolútnej biede. (…) cesta k verejnému blahu je totiž vyhlásenie majetkovej rovnosti.“ („Utópia“, s. 43-44)

Aj keď dielo je nepochybne výsledkom práce vizionárskeho ducha, preniknutého túžbou po spravodlivejšej spoločnosti, dnes už vďaka luxusu, ktorý nám poskytuje odstup niekoľkých stáročí, dokážeme kriticky zhodnotiť aj jeho istú rozporuplnosť. Ako upozorňuje americká marxistická historička Ellen Meiksins Wood vo svojej známej analýze imperialistických dejín, Briti ako architekti novej formy imperializmu, opierajúcej sa už o kapitalistickú logiku, radi využili práve niektoré Moreove argumenty z „Utópie“, ktoré priamo vyzývali ku kolonizácii a zaberaniu cudzej pôdy, pokiaľ kolonisti preukážu schopnosť produktívnejšie narábať s pôdou a efektívnejšie ju zúrodňovať v porovnaní s domorodcami – a pokiaľ je to nevyhnutné, tak aj pomocou hrubej sily („Impérium kapitálu“, s. 79). Ako je známe, britskí imperialisti presne týmto spôsobom obhajovali svoj postup v Indii, Severnej Amerike, ako aj na ďalších obsadených územiach…

Dejiny sú plné paradoxov a irónie. Aj keď More by sa dal – použijúc dnešnú optiku – nazvať rýdzim antiakceleracionistom a deštruktívne účinky raného kapitalizmu odhodlane pranieroval z pozícií feudalistického kolektivistického utopistu, v konečnom dôsledku sa ani on vo svojom diele nevyhol presadzovaniu takých prvkov, ktoré napokon šírenie novej ekonomickej paradigmy výrazne urýchlili a voľnotrhový kapitalizmus v skutočnosti posilnili. Možno to ale skôr vypovedá o bezbrehej schopnosti ideologického substrátu kapitalizmu pojímať do seba všetky aspoň sčasti kompatibilné myšlienky a pretvárať ich vo svoju oporu.

Aj keď Moreova „Utópia“ je v prvom rade dobovým protestom mimoriadne nadaného učenca proti nesmierne surovému obdobiu pôvodnej akumulácie kapitálu, ktoré položilo základy novej ekonomiky v prvej kapitalistickej krajine sveta – Veľkej Británii, dodnes neprestáva udivovať svojím vizionárstvom, filozofickou hĺbkou a nadčasovou inpširatívnosťou. V konečnom dôsledku sa nemožno čudovať, že odkazu Thomasa Morea sa dodnes s úctou klaňajú prívrženci tak rôznorodých filozofických, politických, náboženských či umeleckých prúdov ako humanizmus, komunizmus, katolicizmus, anglikanizmus či utopizmus.

https://www.inlibri.online/obchod/knihy/filozofia/utopia/

Prihláste sa na odber článkov

Odoberajte emailové upozornenia na nové články, recenzie, rozhovory, alebo pozvánky na debaty s autormi.

Pridajte sa k 2 723 ďalším odberateľom

Článok môžte jednoducho zdieľať:

Facebook
Telegram
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najnovšie články

Okrídlený Jožko

A že Šindliar nemá velikánov… Písal sa rok 1935, bežný rok, aspoň pre náš malý Šindliar by určite bol býval, ak ...

Najnovšie knihy v obchode

Prihláste sa na odber článkov

Odoberajte emailové upozornenia na nové články, recenzie, rozhovory, alebo pozvánky na debaty s autormi.

Pridajte sa k 2 723 ďalším odberateľom