Recenzia na knihu od Davida Schweickarta: Po kapitalizme – ekonomická demokracia

Ilustracia

Známy americký filozof sa v knihe pohráva s myšlienkou alternatívneho spoločenského usporiadania, ktorého obsah i forma zamestnáva vo svetle kolabujúceho neoliberálneho kapitalizmu, zmietajúceho sa vo vlastných kontradikciách, čoraz viac ekonómov, futurológov, filozofov, ale už aj vnímavých politikov po celom svete .

Schweickart sa hrdo hlási k filozofickému odkazu Karla Marxa, zároveň je však hlasným kritikom ekonomických systémov, prevládajúcich v krajinách socialistického bloku  pred rokom 1989. V predkladanej monografii si vytýčil vskutku ambiciózny cieľ  – zaplniť medzeru v Marxovej filozofii, ktorý síce poskytol nekompromisnú a dôslednú kritiku kapitalistického zriadenia, ale namiesto neho neponúkol žiadny alternatívny model (alebo ho iba v hrubých kontúrach naznačil).  Cieľom Schweickartovho tridsaťročného výskumu, ktorého vyvrcholenie predstavuje práve táto knižka, bolo teda vypracovanie takého modelu socialistickej alternatívy, ktorá by bola reálna, rovnako výkonná v porovnaní so súčasným systémom a, predovšetkým, zbavená do očí bijúcich nespravodlivostí a iracionalít kapitalizmu.  Svoj návrh systému ekonomickej demokracie pritom modeloval so zreteľom na dôverne známe reálie Spojených štátov amerických, trvá však na tom, že  v patrične upravených podobách sa môže realizovať prakticky kdekoľvek na svete.  Svoju nástupnícku teóriu pritom považuje za plne kompatibilnú s filozofiou historického materializmu ako základným marxistickým pilierom, vo svetle ktorého racionálne interpretuje aj príčiny pádu “reálneho socializmu”.

Autor sa prevažne pohybuje na poli ekonómie, pričom namiesto v súčasnosti dominujúceho konceptu súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov ponúka koncepty ich spoločenského  a kolektívneho vlastníctva v podobe demokratických samosprávnych podnikov (teda družstiev – kooperatívnom), v ktorých sa každý pracujúci automaticky stáva spoluvlastníkom firmy s rovnakými rozhodovacími právomocami ako ktorýkoľvek iný pracujúci-majiteľ a spravodlivým spolupodielom na zisku. Vo firmách tohto typu totiž odpadáva klasický kapitalistický vlastník, ktorého celá činnosť sa v 21.  storočí redukuje na sledovanie čísel na finančnom trhu a hodnotenie výšky svojich dividend. Autor navrhuje demokratickú kontrolu podnikov zdola, teda samotnými pracujúcimi, ktorí by si volili svojich nadriadených ako politikov vo voľbách ( podobných podnikov je celosvetovo čoraz viac na čele s fenomenálnym baskickým Mondragonom), spoločenskú kontrolu investícií prostredníctvom prerozdeľovania profitu do  potrebných spoločenských oblastí a územných celkov, a napokon férový trh, zbavený parazitických finančných trhov, odpojených od reálnej ekonomiky.

Autor predpokladá viacero možných scenárov, prostredníctvom ktorých by sa mohol jeho “kontra projekt” uskutočniť.  Okrem možnosti rýchleho revolučného priebehu naznačuje aj možnosť postupnej transformácie, ktorá by pod vedením uvedomelej vlády, podporenej masovým hnutím,  zabezpečila postupný prechod moci z rúk vysokého kapitálu do rúk občanov.  Pri rozvíjaní týchto teórií pritom striktne rozlišuje pojmy kapitalista/podnikateľ – kým štatút kapitalistu podľa neho spočíva v pasívnom prijímaní vyprodukovanej nadhodnoty bez akejkoľvek potreby pracovať, podnikateľ je inovátor, ktorý vlastnou tvorivou prácou a kreatívnymi víziami aktívne prispieva ku zlepšovaniu spoločnosti.

Autor verí, že ním ponúknutý model by mohol osloviť revoltujúce masy, ktoré sú už od pádu železnej opony paralyzované nedostatkom vlastnej imaginácie vo  vzťahu k spoločenskej alternatíve.  Práve predkladaný súbor riešení by mohol svojou uchopiteľnosťou a konkrétnosťou inšpirovať a mobilizovať zároveň.

Uverejnil používateľ Tomáš Bóka

https://www.inlibri.online/obchod/knihy/ekonomia/po-kapitalizme-ekonomicka-demokracia/

Prihláste sa na odber článkov

Odoberajte emailové upozornenia na nové články, recenzie, rozhovory, alebo pozvánky na debaty s autormi.

Pridajte sa k 2 041 ďalším odberateľom

Článok môžte jednoducho zdieľať:

Facebook
LinkedIn
Telegram
Email
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Najnovšie články

Najnovšie knihy v obchode

 • Obálka knihy Súmrak právneho štátu od autora: Ľudovít Števko

  Súmrak právneho štátu

  10,00 
  Ľudovít Števko
  Pridať do košíka
 • Obálka knihy ŠTEFÁNIK – MON AMOUR od autora: Miroslav Musil

  ŠTEFÁNIK – MON AMOUR

  20,00 
  Miroslav Musil
  Pridať do košíka
 • Obálka knihy Stalinova ekonomika od autora: Valentin Katasonov

  Stalinova ekonomika

  22,50 
  Valentin KATASONOV
  Pridať do košíka
 • Obálka knihy Na západe zúri válka od autora: Douglas Murray

  Na Západě zuří válka

  21,00 
  Douglas Murray
  Pridať do košíka
 • Obálka knihy Európa v ropnej nerozvážnosti od autora: Daniele GANSER

  Európa v ropnej nerozvážnosti

  19,00 
  Daniele Ganser
  Pridať do košíka
 • Obálka knihy Tajomstvá baby Vangy od autora: Galina ŽMYCH

  Tajomstvá baby Vangy

  16,00 
  Galina ŽMYCH
  Pridať do košíka
 • Obálka knihy Hmla hybridnej vojny od autora: Alexander BARTOŠ

  Hmla hybridnej vojny

  18,00 
  Alexander BARTOŠ
  Pridať do košíka
 • Obálka knihy Veľmoc MMF od autora: Ernst Wolff

  Veľmoc MMF

  17,00 
  Ernst Wolff
  Viac info