Online knižnica

Nová Evropa (e-kniha) Tomáš Garrigue Masaryk

 • Autor v knize vyložil český národní program a své pojetí první světové války, zhodnotil její význam pro budoucnost nezávislého českého národa a vyslovil se pro obnovení samostatného českého státu a Slovenska, který by se měl stát rovnocennou součástí politické a sociální organizace Evropy.
  Mnohé z otázek zpracovaných v knize jsou nadčasové a mohou se aktuálně vyslovit k problémům dneška.
  E-kniha na stiahnutie. Odporúčame sa počas objednávky, alebo pred ňou zaregistrovať, aby ste mali pohodlný prístup ku svojím elektronickým knihám na tejto stránke.
 • Městská knihovna v Praze
 • 144 pages

Slovanstvo a svet budúcnosti (e-kniha) Ľudovít Štúr

 • Ludevít Štúr sa zamýšľa nad nepriaznivou situáciou slovanstva, nad postavením západu. Taktiež sa venuje možnostiam oslobodenia sa slovanstva z pod útlaku cudzích národov. Štúr nastoľuje nutnosť spojenia sa Slovanov a zvýšenia ich sebavedomia, aby sa predišlo ich podrobeniu sa iným národom. Podľa Štúra sú Slovania závislí na rodinnom živote, spojenom s občinou, v ktorej vidí ideálnu formu územnej správy. Vytvorenie nadnárodnej vlády či sily im bolo cudzie a tým pádom si nevytvorili veľký štát, v dôsledku čoho ľahko podľahli nepriateľovi. E-kniha bezplatne na stiahnutie. Prístup do ONLINE KNIŽNICE získava automatický každý zákazník INLIBRI online kníhkupectva.
 • Zlatý fond denníka SME
 • 92 pages

Vladár

 • Ilustrácia e-knihy Vladar od autora Niccolò Machiavelli Vladár (tal. Il Principe) je najvýznamnejšie dielo talianskeho spisovateľa obdobia renesancie Niccola Macchiavelliho. Bolo vydané až po jeho smrti, v roku 1532. Machiavelliho myšlienky o vládnutí vychádzali zo súdobej reality vlády Lorenza Veľkolepého (1469 – 1492, Lorenzo dei Medici), ktorá sa vyznačovala krutým bojom o moc, napríklad atentátom vo florentskom kostole na bratov Giuliana a Lorenza, z toho vyplývajúcim pragmatizmom pri udržiavaní moci vo Florentskom mestskom štáte. Lorenzo bojoval o moc aj s Karolom VIII., francúzskym kráľom. Obvykle sa súdi, že predobrazom Machiavelliho Vladára je Lorenzo dei Medici. V období protireformácie sa Vladár dostal na index, až Hegelov výklad zaradil toto dielo do kategórie pragmatizmu, bolo preňho odrazom súdobej morálky a tiež úsilia autora pomôcť svojej vlasti. Machiavelli bol prvý autor, ktorý otvoril problém vzťahu