Som Baťa, dokážem to!

Po motivačnom románe Prebijem sa! Štefánik prináša Jozef Banáš príbeh najúspešnejšieho česko-slovenského a jedného z najúspešnejších svetových podnikateľov – Tomáša Baťu zakladateľa.

Keď mu na základnej škole učiteľ ponúkol namiesto nedostatočnej dostatočnú, ak zreálni slohovú prácu s témou Môj sen, Tomáš odmietol: „Vy si nechajte svoju dostatočnú a ja si nechám svoj sen.“

Vyjadril ho jedinou vetou: „ Raz budem obúvať celý svet.“ O štyridsať rokov ten svet už obúval.
Ako to dokázal? Ako začal, vytrval a zvíťazil? Hlbokou vierou vo svoj cieľ, v seba samého, vo svoju vôľu a odvahu.

Slovo bolo preňho predohrou činu, nekupoval mozgy a ruky ľudí, ale získaval si ich srdcia, namiesto rečí šiel osobným príkladom. Desatoro bolo preňho základným životným a podnikateľským princípom.

17,00 

1 na sklade

Popis

Po motivačnom románe Prebijem sa! Štefánik prináša Jozef Banáš príbeh najúspešnejšieho česko-slovenského a jedného z najúspešnejších svetových podnikateľov – Tomáša Baťu zakladateľa.

Keď mu na základnej škole učiteľ ponúkol namiesto nedostatočnej dostatočnú, ak zreálni slohovú prácu s témou Môj sen, Tomáš odmietol: „Vy si nechajte svoju dostatočnú a ja si nechám svoj sen.“

Vyjadril ho jedinou vetou: „ Raz budem obúvať celý svet.“ O štyridsať rokov ten svet už obúval.
Ako to dokázal? Ako začal, vytrval a zvíťazil? Hlbokou vierou vo svoj cieľ, v seba samého, vo svoju vôľu a odvahu.

Slovo bolo preňho predohrou činu, nekupoval mozgy a ruky ľudí, ale získaval si ich srdcia, namiesto rečí šiel osobným príkladom. Desatoro bolo preňho základným životným a podnikateľským princípom.

Podnikateľ Martin Cirbus o románe hovorí: „S touto knihou nemôžete byť neúspešný. Prečítal som veľa motivačných románov, ale tento je najlepší. Prečo? Lebo u Banáša rovnako ako u Baťu platí: Pre nás je dobré len to najlepšie!“

Ukážka z textu

„Kto mi povie, ktora´ je prva´ povinnostˇ ozajstne´ho muzˇa?!“ Hlˇadel do mlady´ch tva´ri´ su´stredeny´ch na jeho slova´.
„Zara´batˇ na chlieb!“
„Ako sa vola´sˇ?“ obra´til sa k mlade´mu muzˇovi, ktory´ to povedal.
„Sˇti´til Frantisˇek.“
„Naucˇitˇ sa zara´batˇ na chlieb!“ priky´vol. „Spra´vne, Sˇti´til. Na to, aby ste to doka´zali, musi´te matˇ nielen dobre´ hlavy a ruky, ale najma¨ dobre´ a odva´zˇne srdcia. Bieda ma´ pri´cˇinu vo vystrasˇeny´ch srdciach muzˇov. Len prekona´vanie preka´zˇok z va´s spravi´ muzˇov a zˇeny ocelˇovej vo^le. Viete, cˇo je symbolom americke´ho u´spechu? Vyhrnute´ ruka´vy, pracovitostˇ a ucˇenlivostˇ. Nikto za va´s v zˇivote nicˇ nespravi´, vsˇetko je vo vasˇich ruka´ch. Nikdy si nedajte vesˇtitˇ z dlani´, radsˇej si do nich naplˇujte a dajte sa do pra´ce. Poviem va´m kra´tky pri´beh, ktory´ som pocˇul v Amerike. Boli dvaja bratia, starsˇi´ bol u´spesˇny´ a bohaty´. Na Vianoce daroval mladsˇiemu bratovi auto, ten sa s ni´m zastavil pri kamara´toch. Pochva´lil sa, zˇe auto mu daroval brat, vsˇetci si vzdychli: Matˇ tak take´ho brata… Len jeden jediny´ z nich povedal: Aj ja by som chcel bytˇ taky´ brat. Sen nie je to, cˇo sa va´m prisnilo v spa´nku, ale to, cˇo va´m neda´ spatˇ.“
Toma´sˇ sa zamyslel, kru´til hlavou, akoby si spomi´nal na ake´si pekne´ veci.
„Pa´n tova´rnik, ako ste to vsˇetko doka´zali?“ spy´tal sa Sˇti´til.
„Vo^lˇou. Kedˇ som bol na dne, kedˇ mi docha´dzali sily, kedˇ som si myslel, zˇe to nedoka´zˇem, vzˇdy som si spomenul na esˇte horsˇie situa´cie, ktore´ som v zˇivote prekonal, na utrpenie, bolestˇ, pochybnosti, na vsˇetky boje, ktore´ som vybojoval, v ktory´ch som prehral, ale nakoniec vzˇdy zvi´tˇazil.“
„Rozumiem, ale ako ste sa stali tova´rnikom?“
„Jednoducho. Nikdy som nehovoril – ja chcem bytˇ tova´rnikom, ale vravel som – ja som tova´rnik. Od svojich sˇestna´stich rokov som sa spra´val ako tova´rnik, dal som sa oslovovatˇ ako tova´rnik, ak chcesˇ bytˇ vi´tˇazom, tak sa tak spra´vaj uzˇ teraz! Ak chcete bytˇ u´spesˇni´, musi´te robitˇ aj veci, do ktory´ch sa va´m velˇmi nechce. Sila je v prekona´vani´ svojich limitov, svojej pohodlnosti. Na´sˇ sla´vny gymnasta Va´cha va´m povie, zˇe svaly mu ra´stli nie na zacˇiatku, ale na konci. Vtedy, kedˇ uzˇ nevla´dal. A cvicˇil s nadšeni´m. Vo vsˇetkom si zachova´vajte nadsˇenie. Sme priekopni´ci. Zbabelci sa na cestu nevydali a slabi´ sa stratili, treba i´stˇ neprestajne vpred. Viete, ake´ mal heslo Ford? The sky is my limit. Mojou hranicou je obloha. Sny va´m nikto nemo^zˇe zaka´zatˇ, ja budem sni´vatˇ esˇte aj na smrtelˇnej posteli,“ usmial sa povzbudivo.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.782 kg
Rozmery 21 × 15.8 × 3 cm
Autor

ISBN

978-80-551-8042-7

Jazyk

Počet strán

464

Rok vydania

2021

Väzba

Tvrdá obálka s prebalom

Vydavateľstvo

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Som Baťa, dokážem to!”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *