Zápisky o vojne v Galii (e-kniha)

Zápisky o vojne v Galii (e-kniha)

  • Caesarove Zápisky o vojne v Gálii sú prirodzeným pokračovaním snahy Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov sprístupniť skvosty antickej literatúry novým generáciám slovenských čitateľov. Po až nečakane pozitívnom prijatí prvého zväzku edície Antická knižnica – Aureliových Myšlienok k sebe – je len logická snaha novým vydaním sprítomniť ďalšie výnimočné dielo antickej literatúry. Zápisky o vojne v Galii sú nielen brilantným historickým opisom vojen medzi Rimanmi a „barbarskými“ Galmi, ale sú napísané na tej najvyššej umeleckej úrovni a prezrádzajú nevšedný literárny talent autora. Každý kultúrny národ by mal mať nielen preložený zlatý fond svetovej literatúry, ale toto duchovné dedičstvo by malo byť dostupné všetkým generáciám svojich čitateľov. Vďaka novému vydaniu Ceasarových Zápiskov o vojne v Galii sa tento zámer môže naplniť.
  • Matica slovenská
  • 192 pages