Prekrásny nový svet

Prekrásny nový svet Roman Michelko

  • Ľudia sú rozdelení do kást a vývoj človeka je určovaný strojmi, od narodenia až po zánik. Pre dobré pocity už nepotrebujeme vôňu kvetov. Stačí mala tabletka pod jazyk a svet je opäť raz krajší. Starému svetu sú verní už len divosi - bezpečne uzatvorení v rezerváciách. Vitajte v Novom svete a nezabúdajte, že je prekrásny, lebo vám to hovoria od mala. Bláznivá sci- fi utópia alebo náčrt reality? Kniha znepokojuje svojou mrazivou aktuálnosťou. Dominik Petruška
    Sex ako samozrejmá kategória dosahovania pôžitku, potláčanie identity, rozpad rodiny, snaha mocných uniformizovať myslenie a konanie ľudí roztriedených na kasty, to je niekoľko tém, ktoré Huxley v románe Prekrásny nový svet rozvíja. Pôsobivosť románu sa s plynúcim časom len znásobuje. Lebo súčasný človek, podobne ako Huxleyho „Divoch“, pán Savage, sa nechce zmieriť s ošiaľom síce nového, ale vôbec nie prekrásneho sveta.
  • Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov