Najhlúpejšia generácia (e-kniha)

Najhlúpejšia generácia (e-kniha) Mark Bauerlein

  • Reflektuje prienik moderných technológií do spoločnosti a ich vplyv na jednotlivca, na jeho správanie, postoje, spoločenské vzťahy, záujmy, či názory. Autor nazerá na internet, mobilné telefóny a softvérové prvky (napr. počítačové hry) kriticky a pripisuje im rôzne negatívne sociologické javy, ktoré pozorujeme v spoločnosti (predovšetkým v americkej).
  • Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov
  • 208 pages