Blog

Ilustrácia dlh

Recenzia na knihu od Davida Graebera: Dluh – prvních 5000 let

Knižka je dráždivá, provokatívna a miestami i diskutabilná, no rozhodne stojí za prečítanie a zamyslenie nad budúcnosťou neoliberálnej doktríny „večného ekonomického rastu“, ako aj nad prípadnými alternatívami.

Ilustrácia metastázy globálneho kapitalizmu

Recenzia na knihu od Petra Daubnera: Metastázy globálneho kapitalizmu

Nechýbajú ani náznaky možných scenárov ďalšieho vývoja a s nimi súvisiacich perspektív a hrozieb. Jednotliví respondenti pri svojich odpovediach zohľadňujú vlastné odborné zázemie, ako riešenie však všetci unisono zdôrazňujú potrebu transformácie, založenej