Day: 16 februára, 2021

Prekrásny nový svet - recenzia - INLIBRI

Recenzia na knihu Prekrásny nový svet od Dominika Petrušku.

V panteóne literárnych diel je len málo kníh, ktoré možno označiť za prorocké. Už klasicky sa za takéto dielo považuje Orwelova dystópia: 1984.  Menej známe, avšak o to zaujímavejšie je dielo  britského autora Aldousa